ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсу бізнес-ідей «РОБИ СВОЄ»

2024 рік
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає порядок та умови проведення конкурсу мікрогрантів «Роби своє» (надалі – Конкурс), який реалізується в рамках напряму «Спроможна громада», відповідно до «Політики Фонду «МХП-Громаді» щодо співпраці з партнерами, грантерами та донорськими організаціями» від 02.01.2022 року.
1.2. Організатором конкурсу є Фонд «МХП - Громаді», (далі по тексту - Фонд), який здійснює організаційно-методичне та фінансове забезпечення проведення Конкурсу.
1.3. Конкурс проводиться на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей України та м. Київ, з метою створення умов для сталого розвитку підприємництва, в т.ч. як відповідь на негативні економічні та соціальні наслідки війни, у містах та селах шляхом надання мікрогрантів для подальшого започаткування, масштабування та/або релокації існуючого мікропідприємництва та середнього підприємництва.
1.4. Загальний період проведення Конкурсу з «12» березня 2024 року з 12 годин 00 хвилин за київським часом, по «31» грудня 2024 року до 24 години 00 хвилин за київським часом.
1.5. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному сайті, соціальних сторінках Фонду, партнерів та у засобах масової інформації. Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати умови Конкурсу. Організатор залишає за собою право скасовути Конкурс. Зміни та/або скасування Конкурсу набувають чинності з моменту розміщення на офіційному сайті, соціальних сторінках Фонду.
1.6. Обробка персональних даних учасників Конкурсу здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

Бізнес-ідея - заповнена аплікаційна форма встановленого зразка, яка детально описує комерційну мету та ідею ініціативи, містить систему заходів і дій, спрямованих на отримання прибутку внаслідок реалізації бізнес-ідеї.
Грантоотримувач - переможець Конкурсу, який на умовах Договору отримав фінансування на реалізацію бізнес- ідеї (мікрогрант).
Договір про надання безповоротної фінансової допомоги - типова форма договору, яка надається організатором Конкурсу, із зазначенням умов надання фінансування на реалізацію бізнес-ідеї (мікрогранту) та звітування (далі по тексту – Договір).
Конкурс - це процедура затверджена цим Положенням, метою якою є визначення переможців Конкурсу на отримання мікрогранту (фінансування на реалізацію бізнес- ідеї).
Конкурсний комітет - група визначених Оргкомітетом осіб, що здійснює професійну (експертну) оцінку поданих в установленому порядку бізнес-ідей Учасників і визначає переможців Конкурсу.
Критерії оцінки - перелік вимог до поданих бізнес-ідей відповідно до яких відбувається визначення переможців Конкурсу Конкурсним комітетом.
Мікрогрант - безповоротна фінансова допомога для реалізації бізнес-ідеї переможців Конкурсу.
Організаційний комітет Конкурсу - група осіб, яка виконує організаційно-методичне супроводження Конкурсу (далі по тексту – Оргкомітет).
Офіційний сайт Фонду - офіційний веб-ресурс, який знаходиться за https://doyourbusiness.com.ua
Партнери - зацікавлені сторони, що готові долучитись до реалізації Конкурсу фінансовими, інтелектуальними або іншими ресурсами.
Переможець - учасник, бізнес-ідея якого отримала найбільшу кількість балів (найвищій рейтинг) згідно протоколу Конкурсного комітету.
Релокація - переміщення бізнесу з територій, що наближені або знаходяться у зоні бойових дій та/або окупації на безпечні території з метою відновлення комерційної діяльності.
Соціальні сторінки Фонду - - сторінки фонду в соціальних мережах https://www.instagram.com/mhp_gromadi/
https://www.facebook.com/MHPgromadi
https://www.tiktok.com/@mhp_gromadi
Учасник Конкурсу - фізична особа – громадян України, що планує розпочати власну справу, бізнес-ідея на участь у Конкурсі якого зареєстрована та прийнята Організаційним комітетом;
- фізична особа-підприємець, що здійснює свою діяльність станом на дату оголошення конкурсу, бізнес-ідея на участь у Конкурсі якого зареєстрована та прийнята Організаційним комітетом;
- юридичні особи - суб’єкти господарювання будь- якої організаційно-правової форми та форми власності, бізнес-ідея на участь у Конкурсі яких зареєстрована та прийнята Організаційним комітетом.ІІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

3.1. Метою Конкурсу є створення умов для сталого розвитку підприємництва, в т.ч. як відповідь на негативні економічні та соціальні наслідки війни, у містах та селах Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей та м. Київ шляхом надання мікрогрантів.
3.2. Завданнями Конкурсу є:
3.2.1. стимулювати соціально-економічні перетворення в міських та сільських громадах за рахунок ведення підприємницької діяльності, у т.ч. створення робочих місць, що сприятиме покращенню життя громадян та активізації діяльності громадянського суспільства.
3.2.2. виявити та підтримати підприємницькі бізнес-ідеї, які матимуть суттєвий вплив і помітно сприятимуть процесам самоорганізації місцевого населення.
3.2.3. фондом можуть бути підтримані проєкти, які раніше отримали фінансову підтримку, проте принципово (основним критерієм) для подальшої підтримки є демонстрація цими проєктами: здатності до масштабування; переходу на новий етап розвитку чи впровадження інновацій; розвитку партнерських відносин; вихід на міжнародний рівень; адаптивності проєкту та розширення комунікацій тощо.
3.2.4. стимулювати розвиток «дефіцитних» для міської та сільської місцевості послуг: побутові, соціально-культурні, інформаційно-консультативні та торгові послуги населенню;
3.2.5. визначити щонайменше 80 мікрогрантів Переможцям Конкурсу для реалізації їх бізнес-ідей.
3.3. пріоритетним напрямом конкурсного відбору проєктів є розвиток та підтримка ветеранського підприємництва.IV. УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

4.1.У Конкурсі можуть брати участь:
- фізичні особи – громадяни України, що планують розпочати власну справу та, у разі визнання переможцем, готові зареєструватись як фізична особа-підприємець;
- фізичні особи-підприємці, що здійснюють свою діяльність станом на дату оголошення конкурсу;
- юридичні особи - суб’єкти господарювання;
- ветерани війни та/або члени сімей ветеранів (у т.ч. законні представники);
- учасники бойових дій та/або члени їх сімей (у т.ч. законні представники);
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (у т.ч. законні представники)
- члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України (у т.ч. законні представники);
- члени сімей військовослужбовців (у т.ч. законні представники).
4.2. Учасниками Конкурсу не можуть бути фізичні особи (суб’єкти господарювання), які:
- в основі бізнес-ідей мають на меті придбання обладнання з подальшою його передачею протягом реалізації бізнес-ідей в оренду, прокат чи користування іншим особам задля досягнення ними комерційного прибутку;
- є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
- є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;
- здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
- надають в оренду нерухоме майно, що є одним з основних видів діяльності;
- визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;
- перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;
- подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за отриманням гранту;
- мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
- мають заборгованість за кредитами/позиками;
- які отримували фінансову підтримку від Фонду та порушили умови договору про реалізацію проекту.
4.3. Участь у Конкурсі є безкоштовною.
4.4. Проєкти, подані на Конкурс, не можуть бути профінансовані будь-якими іншими донорами чи організаціями за тим самими статтями витрат.
4.5. Співфінансування бізнес-ідеї з боку Учасників Конкурсу є обов’язковим і передбачає власний внесок в розмірі 100% і більше від розміру гранту. Наприклад, якщо особа в статті витрат вказує, що очікує на грант розміром 100 000 грн, то його власний внесок в бізнес-ідею має бути не менше ніж 100 000 грн.
4.6. До Конкурсу допускаються проекти з власним внеском та прогнозованими витратами від 50 000 грн.

V. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

5.1. Для проведення Конкурсу формується Оргкомітет, на який покладаються повноваження щодо організації, координації та забезпечення проведення Конкурсу.
5.2. Організаційний комітет створюється із числа працівників Фонду чисельністю 4 особи. Оргкомітет складається із голови і членів та затверджується відповідним наказом Директора Фонду.
5.3. Оргкомітет забезпечує:
- визначення порядку проведення Конкурсу;
- дотримання Учасниками, партнерами та експертами вимог цього Положення, та інших релевантних документів;
- оприлюднення інформації про проведення Конкурсу;
- інформування Учасників про порядок проведення та основні етапи Конкурсу;
- формування і затвердження складу Конкурсного комітету;
- прийом пакету документів на Конкурс, їх подальше опрацювання та передачу на розгляд Конкурсного комітету;
- формування рейтингових списків бізнес-ідей Учасників, за результатами експертного оцінювання та їх передачу для конкурсного відбору Конкурсному комітету;
- організацію роботи та протокольний супровід засідань Конкурсного комітету;
- підведення та оголошення підсумків проведення Конкурсу;
- організацію надання мікрогрантів Переможцям Конкурсу;
- контроль за наданням звітності переможцями Конкурсу.

VI. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

6.1. У Конкурсі беруть участь дієздатні громадяни України, які зареєстровані/зареєструються (згідно до умов даних Положень) як суб'єкти господарювання на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей України та м. Київ, в тому числі й внутрішньо переміщені особи, які мають документально підтвердити реєстрацію свого тимчасового місця проживання (перебування) на території вищевказаних областей та громадяни, які належать до категорії ветеранів, учасників бойових дій, членів сімей ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, членів сімей військовослужбовців.
6.2. Учасники діють особисто, від свого імені, добровільно та самостійно.
6.3. Учасники беруть на себе всі ризики відповідальності та наслідків, пов’язані з можливістю/неможливістю участі в Конкурсі.
6.4. Учасники мають право подати від свого імені тільки одну бізнес-ідею.
6.5. Учасники повинні дотримуватися вимог та правил Конкурсу встановлених цим Положенням та чинного законодавства України.
6.6. Учасники Конкурсу не повинні будь-яким чином перешкоджати або здійснювати дії, які ставлять під сумнів правомірність участі інших Учасників у Конкурсі.
6.7. Надсилаючи бізнес-ідею на Конкурс Учасник тим самим погоджується з умовами та підпорядковується вимогам Конкурсу, що зазначені в даному Положенні.

VII. ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА БІЗНЕС-ІДЕЙ УЧАСНИКІВ

7.1. Для відбору та оцінювання бізнес-ідей Оргкомітетом формується Конкурсний комітет, яка складається з числа визначених профільних експертів та партнерів (у разі наявності), які обираються за згодою на конкурсній та/або комерційній основі.
7.2. Персональний склад Комітету затверджується наказом Директора Фонду.
7.3. Функції Конкурсного комітету визначені в Положенні про Конкурсний комітет з проведення конкурсного відбору бізнес-ідей конкурсу мікрогрантів «Роби своє».
7.4.Результати експертного оцінювання оформлюються Протоколом, який підписується всіма членами Конкурсного комітету на основі оціночного листа (за формою, наведеною у Додатку 2 даного Положення).
7.5. Члени Конкурсного комітету з метою захисту майнових і немайнових інтересів Учасників Конкурсу не мають права розголошувати інформацію щодо учасників та поданих бізнес-ідей.

VIIІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

8.1. Конкурс проводиться в ІІ етапи:
І етап:
- оголошення про початок Конкурсу, умови його проведення і термін прийняття бізнес-ідей для участі;
- навчання Учасників конкурсу за відеоматеріалами.
ІІ етап:
- подання заявок на участь за встановленою формою (Додаток № 4);
- оцінювання бізнес-ідей та визначення переможців, реалізація бізнес-ідей.
- навчання переможців Конкурсу за навчальним модулем, який буде складається з онлайн-курсу (за темами: «Самостійне ведення ФОП для підприємців» та «Практичний маркетинг у підприємництві»).
8.2. На першому етапі Оргкомітет відповідно до умов цього Положення:
-забезпечує розміщення в соціальних мережах та на офіційних веб-сайтах організатора Конкурсу, партнерів, а також у засобах масової інформації оголошення про початок Конкурсу, умови його проведення і термін прийняття бізнес-ідей на участь;
- проводить інформаційну кампанію щодо популяризації Конкурсу;
- запускає реєстрацію на участь у Конкурсі;
- організовує вільний доступ для учасників до навчальними відеоматеріалів;
- здійснює прийом бізнес-ідей.
8.3. На другому етапі Оргкомітет:
- отримує та перевіряє на комплектність бізнес-ідеї Учасників Конкурсу;
- кожні 2 тижні , по мірі надходження ініціатив, направляє бізнес-ідеї Конкурсному комітету для оцінювання згідно критеріїв встановлених Положенням про Конкурсний комітет з проведення конкурсного відбору бізнес-ідей конкурсу мікрогрантів «Роби своє»;
- формує за результатами експертного оцінювання бізнес-ідей рейтингові списки;- організовує відкриту презентацію (захист) заявниками проєктів поданих на конкурсний відбір, які пройшли технічний відбір та отримали найвищій рейтинг за результатами бального оцінювання Конкурсного комітету;
- забезпечує фінальне оцінювання проєктів, виставлення балів, фінальних коментарів та прийняття рішення експертами Конкурсного комітету;
- на підставі відповідного рішення Конкурсного комітету затверджує перелік проєктів, які визначені переможцями конкурсного відбору;
- протягом 5 робочих днів після засідання Конкурсного комітету надсилає письмове повідомлення Переможцям про перемогу в конкурсі та зазначає подальші кроки;
- публікує результати Конкурсу на офіційному сайті, в соціальних мережах та у засобах масової інформації.
8.4. Для участі в Конкурсі всі зацікавлені особи подають:
8.4.1. заявку на участь у Конкурсі «Роби своє» (згідно додатку 3 до даного Положення). Заявка заповнюється відповідями на всі запитання онлайн українською мовою за посиланням: https://doyourbusiness.com.ua/form;
8.4.2. бізнес-ідея (Аплікаційний пакет згідно додатку 4 до даного Положення ):
 обсягом не більше 5 сторінок друкованого тексту формату А4,
 шрифт основного тексту - Times New Roman,
 розмір шрифту (кегель) - 12,
 відстань між рядками - полуторний,
 поля тексту: зверху - 2 см; знизу - 2 см; ліворуч - 3,0 см; праворуч - 1,0 см).
8.4.3. аплікаційний пакет, який подається на конкурсний відбір проєктів обов'язково має відповідати таким критеріям:
 поданий у граничні терміни в електронному вигляді;
 поданий у повному комплекті згідно із вимогами, передбаченими умовами конкурсного відбору визначеними відповідно до Положення;
 суть проєкту відповідає встановленим пріоритетам (напрямам) конкурсного відбору проєктів;
 кошторис відповідає меті, цілям та завданням проєктної заявки;
 викладений українською мовою, а в разі наявності документів викладених іноземними мовами, має містити переклад таких документів на українську мову, що завірені належним чином.
8.4.4. додатково надаються:
 копія першої, другої, третьої сторінки паспорту та сторінки із позначкою місця постійного проживання (для фізичних осіб);
 копія картки платника податків (ідентифікаційний код) (для фізичних осіб);
 довідка про тимчасове місце проживання (для внутрішньо переміщених осіб);
 копії документів, що підтверджують статус учасника бойових дій, або ветерана (посвідчення УБД);
 виписка із ЄДРПОУ ( для зареєстрованих суб’єктів господарювання)
 статут приватного підприємства/організації ;
 фотографії (за наявності);
 листи-підтримки (за наявності).
За повноту і достовірність відомостей в поданих на Конкурс документах відповідає Учасник Конкурсу.
8.5. Оцінювання бізнес-ідей.
8.5.1 оцінка бізнес-ідей та оголошення переможців проводиться членами Конкурсного комітету за шкалою оцінювання від 1 до 10 балів згідно критеріїв
п.11 (1 – найнижчий бал, 10 – найвищий бал) встановлених Положенням про Конкурсний комітет з проведення конкурсного відбору бізнес-ідей конкурсу мікрогрантів «Роби своє» і заноситься до відомості оцінювання Учасників Конкурсу (за формою, наведеною у Додатку 2 даного Положення) до повного виконання фонду Конкурсу ;
8.5.2. фондом здійснюється комплаєнс-перевірка учасників конкурсу із найвищим рейтингом.
8.6. Переможцями конкурсного відбору визнаються Учасники, бізнес-ідеї яких отримали найвищій рейтинг за результатами бального оцінювання Конкурсним комітетом.
8.7. В трьохденний термін після оголошення переможців проводиться інформаційна зустріч (допустимим є онлайн формат).
8.8. Пакет документів надсилаються Переможцями Конкурсу на електронну адресу au.moc.phm%40ssenisubruoyod або на поштову адресу: 18001, м. Черкаси, вул. Смілянська, б.46 з позначкою «Конкурс бізнес-ідей «Роби своє».
8.9. Грантоотримувачі, які не були зареєстровані як суб`єкти господарської діяльності, в двотижневий термін здійснюють державну реєстрацію господарюючого суб`єкта згідно з тією організаційно-правовою формою, що зазначена у бізнес-ідеї, та відкривають розрахунковий рахунок в банку для перерахування коштів мікрогранту.
8.10. Переможці Конкурсу отримують мікрогранти на реалізацію поданих бізнес-ідей та зобов`язуються забезпечити цільове використання коштів мікрогранту, а також їх повну реалізацію з подальшим веденням підприємницької діяльності за поданою на конкурс бізнес-ідеєю строком не менш ніж 1 рік.

ІХ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

9.1. Протокол засідання Конкурсного комітету є підставою для укладання Договору між Фондом та Учасником-переможцем, в якому зазначаються розмір та порядок надання мікрогранту.
9.2. Фонд Конкурсу становить 10 млн. грн. (із врахуванням податків та зборів), які в повному обсязі будуть виділені на фінансування відібраних бізнес-ідей.
9.3. Один переможець Конкурсу може отримати фінансування на реалізацію своєї бізнес-ідеї в обсязі від 50 000 грн та не більш ніж 100 тис. грн. на одну бізнес-ідею.
9.4. Фонд гарантує сплату податків та зборів поза сумою виділеною на реалізацію бізнес-ідеї відповідно до вимог чинного законодавства.

Х. ПОРЯДОК НАДАННЯ МІКРОГРАНТУ ТА ЗВІТУВАННЯ ПО ВИКОРИСТАНЮ МІКРОГРАНТУ

10.1. Реалізація бізнес-ідей, які стали переможцями Конкурсу та виплата мікрогрантів переможцям здійснюється на підставі укладеного Договору між Фондом та Грантоотримувачем.
10.2. Невід’ємною частиною Договору є Фінансовий звіт про використання суми гранту (Додаток до договору), який оформляється Грантоотримувачем після реалізації бізнес-ідеї та перевіряється Фондом за підтверджуючими документами, які має надати Грантоотримувач.
10.3. Мікрогрант наданий для реалізації бізнес-ідеї використовується виключно на цілі, відповідно до строків, обсягів і статей витрат, які визначені Договором та додатками до нього.
Мікрогрант може бути використано на придбання обладнання, матеріалів для реалізації бізнес-ідеї. Мікрогрант не може бути використано на виплату заробітної плати та пов’язаних із нею податків та зборів.
10.4. Мікрогрант виплачується Фондом виключно в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Переможця Конкурсу на підставі Договору.
10.5. Для укладення Договору та виплати мікрогранту Переможці Конкурсу повинні надати всі необхідні документи по запиту Оргкомітету, а саме:
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- витяг з реєстру платників Єдиного податку (за наявності);
- копія паспорту громадянина України (1, 2 сторінка та місце реєстрації)*;
- копія індивідуального податкового номеру;
- довідка про тимчасове місце проживання (для внутрішньо переміщених осіб):
- реквізити розрахункового рахунку за стандартом IBAN (International Bank Account Number);
- надання копії наказу та/або протоколу про призначення керівника (надається для підтвердження повноважень директора на підписання договору);
надання копії статуту юридичні особи - суб’єкти господарювання(на вимогу Оргкомітету);
- копії документів, що підтверджують статус учасника бойових дій, або ветерана (посвідчення УБД);
- довідка з банку про відсутність заборгованості за кредитами (на вимогу Оргкомітету).
10.6. Обов’язковою умовою для отримання мікрогранту для фізичних осіб - громадян України – переможців Конкурсу є здійснення державної реєстрації підприємницької діяльності а саме у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Києві протягом 14 днів з дати отримання повідомлення про перемогу у конкурсі.
10.7. Ненадання вказаних у пункті 10.5. цього розділу Положення документів (відомостей) є підставою для втрати статусу Переможця та відмови в укладенні Договору. Конкурсний комітет протягом 3 днів з моменту підписання Протоколу Засідання Конкурсного комітету щодо виключення зі списку Переможців визначає наступного за рейтингом Переможця (на заміну учасника, яка втратив статус переможця).
Переможець, що визначений Конкурсним комітетом на заміну, має невідкладно надати перелік документів, зазначених у пункті 10.5. даного розділу Положення, з метою укладення з ним Договору та надання мікрогранту.
10.8. Для підтвердженням цільового використання коштів та успішної реалізації бізнес-ідеї, Грантоотримувач у терміни, що визначені Договором, формує та надає Фонду фінансовий звіт (за встановленою формою) з належним чином завіреними копіями документів первинного бухгалтерського обліку.
Фінальний звіт включає належним чином завірені копії:
- банківську виписку про рух коштів мікрогранту на рахунку;
первинних документів, які підтверджують фактично понесені витрати, та інших документів, що розкривають, деталізують та конкретизують зміст господарських операцій, зазначених у первинних документах, а також підтверджують зв’язок господарських операцій із результатами реалізації проєкту.
* у випадку ІD-карти

Не надання Грантоотримувачем фінального звіту за встановленою формою та відповідно до встановлених вимог, є істотним порушенням умов Договору та підставою для його розірвання в односторонньому порядку.
В такому разі Грантоотримувач зобов’язується повернути отримані кошти мікрогранту для реалізації проєкту у строки встановлені Договором.
10.9. Грантоотримувач відповідальний за цільове та ефективне використання коштів мікрогранту, ведення обліку витрат, спрямованих на реалізацію бізнес-ідеї, та їх відображення в обліку на підставі належним чином оформлених первинних документів.
10.10. Грантоотримувач самостійно несе відповідальність по зобов’язанням перед третіми особами, які виникли в ході реалізації бізнес-ідеї.
10.11. Будь-які зміни до загального обсягу витрат в межах кожної з основних категорій витрат, передбачених діючим кошторисом проєкту, підлягають затвердженню Фондом. Про заплановані зміни до кошторису, Переможець конкурсного відбору зобов’язаний повідомити Фонд протягом 3 днів, надати Фонду на затвердження зміни до кошторису та запит (лист-звернення щодо зміни статті витрат) на перерозподіл коштів, в якому деталізувати статті витрат, що підлягають зміні (перерахуванню) та вказати скориговані показники кожної зі статей витрат основних категорій витрат, що зазнали чи зазнають змін.
10.12. Фонд, який визнається податковим агентом при виплаті суми мікрогранту відповідно до пункту 9.3 Положення, зобов’язується сплатити всі відповідні податки та збори у розмірі та строках відповідно до вимог чинного законодавства України.

ХІ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ВПРОВАДЖЕННЯ БІЗНЕС-ІДЕЇ

11.1. Моніторинг реалізації бізнес-ідей передбачає аналіз ефективності використання отриманого переможцями конкурсу обладнання, шляхів досягнення поставленої мети, завдань, напрямів та інших результативних показників.
11.2. Основними завданнями моніторингу є:
- збір інформації про хід реалізації бізнес-ідей;
- забезпечення ефективного використання отриманих ресурсів.
11.3. Моніторинг проводиться шляхом:
- збору даних, що забезпечують отримання результатів моніторингу;
- аналізу отриманих в процесі моніторингу даних;
- підготовки результатів моніторингу.
11.4. Критерії здійснення моніторингу:
11.4.1.Моніторинг реалізації бізнес-ідей здійснюється працівниками Фонду відповідно до попереднього погодження з Грантоотримувачем. На основі моніторингу визначаються причини неефективного чи недостатньо ефективного використання ресурсів та відповідність зазначеним термінам. Пропонуються заходи, необхідні для поліпшення ситуації щодо належного впровадження бізнес-ідей.
11.5. Моніторинг реалізації бізнес-ідей, проводиться за такими показниками:
- обсяг ресурсів, витрачених на реалізацію бізнес-ідеї;
- досягнення в результаті реалізації бізнес-ідеї, цілей і завдань, визначених у
бізнес-планах для кожного переможця конкурсу;
- відповідність результативних/фінансових показників реалізації бізнес-ідеї, запланованим результативним показникам;
- відповідність задоволеності соціальної мети бізнес-ідеї, запланованим показникам.
11.6. Результати моніторингу:
11.6.1. Працівники Фонду у місячний термін, після завершення проекту, готують загальний підсумковий звіт за наслідками реалізації проекту, висновки за результатами моніторингу виконання проекту.
11.7. Працівники Фонду можуть здійснювати позаплановий виїзний моніторинг Грантоотримувача. І за фактом встановлення нецільового використання коштів, Грантоотримувач має їх повернути.
11.8. Працівники Фонду мають право проводити необхідну перевірку Гронтоотримувача з метою перевірки цільового використання коштів, які були витрачені відповідно до поданої проєктної заявки, положення конкурсу, умов Договору та відповідно чинного законодавства.
11.9. Фонд здійснює контроль за досягненням заявлених очікуваних результатів проєкту (бізнес-ідеї) та цільовим використанням коштів, в тому числі проводить постійний моніторинг реалізації бізнес-ідей.
З метою проведення моніторингу результатів проєкту, Фонд протягом 3 (трьох) років від дати підписання Фінансового звіту має право звертатися до отримувача коштів мікрогранту з запитом на інформацію про фінансовий стан та розвиток бізнес-ідеї.


XII. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ У РАЗІ НЕВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

12. Припинення дії Договору.
12.1. Фонд має право у будь-який час припинити дію Договору про надання гранту, повністю або частково, шляхом письмового повідомлення переможця конкурсу. Фонд має право припинити Договір про надання гранту у випадках відповідно до п. 10.8. п.10.9. та у таких випадках:
- якщо встановлено, що переможець конкурсу не дотримується положень та умов Договору про надання мікрогранту;
- за згодою з переможцем конкурсу. У цьому випадку сторони погоджують між собою умови припинення дії Договору, включаючи дату набуття чинності такого припинення, а також, у випадку часткового припинення – ту частку фінансової допомоги, надання якої припиняється;
- якщо встановлено, що продовження фінансування у повному чи частковому обсязі не відповідає інтересам Фонду або суперечить чинному законодавству;
- грантоотримувач повідомляє про припинення дії Договору про надання гранту листом, що його надсилає до Фонду.
12.1.1. Фонд має право після повідомлення Грантоотримувача призупинити або припинити дію Договору про надання гранту повністю або частково в односторонньому порядку.
12.1.2. Якщо ситуація, що призвела до призупинення Договору, триває понад 30 днів, Фонд може в одноосібному порядку припинити дію Договору про надання гранту шляхом письмового повідомлення Грантоотримувача та скасувати ту частку фінансової допомоги, яку не було виплачено чи яка не стала предметом безвідкличних зобов’язань перед третіми сторонами.
12.2. Повернення коштів.
12.2.1. Фонд має право вимагати від Грантоотримувача повернення коштів у повному обсязі, якщо він вважає, що ці кошти були витраченими на цілі, що не відповідають поданій проєктній заявці, положенню конкурсу та умовам Договору про надання гранту.
12.2.2. Протягом 30 днів від дати, коли набирає сили припинення дії Договору, Грантоотримувач має повернути всі надані кошти Фондом.
12.3. Право звернутися до суду.
Якщо Грантоотримувач вчасно не подає звітів, не підтвердив цільове використання коштів, не відповідає на зауваження та звернення у письмовій формі протягом 3 місяців, Фонд має право звернутись до суду за врегулюванням ситуації у встановленому законодавством порядку.

ХIII. КОНТАКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНКУРСУ

Адреса (для надсилання оригіналів проктних документів):
18001, м. Черкаси, вул. Смілянська, б.46 з позначкою Конкурс бізнес-ідей «Роби своє»
Електронні адреси: au.moc.phm%40ssenisubruoyod
Контактна особа: Березань Світлана, координатор Конкурсу, менеджер відділу національних проєктів Фонду «МХП-Громаді»
Телефон: +38 066-522-10-66


Додаток №1
до Положення щодо проведення
конкурсу бізнес-ідей «Роби своє »


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № ___
від _ _ 202_ року


ПОЛОЖЕННЯ
про Конкурсний комітет з проведення конкурсного відбору бізнес-ідей конкурсу «Роби своє »

1. Це Положення визначає порядок роботи Конкурсного комітету з проведення конкурсного відбору бізнес-ідей учасників конкурсу «Роби своє» (далі по тексту – Конкурс).
2. Конкурсний комітет (далі по тексту - Комітет) утворений з метою проведення конкурсного відбору бізнес-ідей учасників конкурсу «Роби своє ».
3. Комітет формується із 3 осіб, із числа профільних експертів та партнерів (у разі наявності), які обираються за згодою на конкурсній основі та можуть здійснювати діяльність на комерційній основі, яка не пов’язана із Учасниками Конкурсу.
4. Персональний склад Комітет затверджується наказом Директора Фонду «МХП – Громаді».
5. У своїй діяльності Комітет керується цим положенням та «Політикою Фонду «МХП – Громаді» щодо співпраці з партнерами, грантерами та донорськими організаціями» від 02.01.2022 року.
6. Голова Конкурсного комітету та секретар обирається із членів Комітету шляхом відкритого голосування.
7. Основні функції експертів Комітету:
7.1 оцінювання бізнес-ініціатив згідно критеріїв оцінки та системи оцінювання (відповідно до затвердженого наказом Положення «Про проведення конкурсу бізнес-ідей «Роби своє»);
7.2 підготовка експертних висновків, рейтингу бізнес-ідей, визначення прийнятної суми грантування (відповідно до затвердженого наказом Положення «Про проведення конкурсу бізнес-ідей «Роби своє»);
7.3 Визначення переможців конкурсу бізнес-ідей «Роби своє».
8. Підготовку всіх необхідних конкурсних матеріалів для роботи Комітету здійснює організаційний комітет Конкурсу.
9. Отримані для оцінювання організаційним комітетом бізнес- ідеї «Роби своє» діляться рівною кількістю між всіма членами Комітету.
10. Кожен член Комітету під час оцінювання діє індивідуально, незалежно, неупереджено, за власним розсудом і на основі своїх експертних знань та навичок.
11. Оцінка проектів проводиться членами Комітету за шкалою оцінювання від 1 до 10 балів згідно критеріїв (1 – найнижчий бал, 10 – найвищий бал) і заноситься до відомості оцінювання учасників Конкурсу (згідно форми, наведеної у Додатку 2 до Положення про конкурс бізнес-ідей «Роби своє»). Максимальна сума балів – 50.

Система оцінювання бізнес-ідей :
№ з/п Назва критерію Шкала оцінювання
1 Готовність до впровадження/стадія реалізації 1-10 балів
2 Соціальний ефект /користь для громади, суспільства 1-10 балів
3 Прозорість і обгрунтованість бюджетних статтей 1-10 балів
4 Стратегічний розвиток (масштабування / довгострокові цілі) 1-10 балів
5 Актуальність та унікальність проєкту 1-10 балів
Максимальна оцінка 50 балів

12. При рівній кількості балів перевага надається бізнес-ідеям з урахуванням п.3.3. Положення «Про проведення конкурсу бізнес-ідей «Роби своє».
13. Результати експертного оцінювання оформлюються Протоколом, який підписується всіма членами Комітету.
14. Члени Комітету, з метою захисту майнових і немайнових інтересів учасників Конкурсу не маю права розголошувати інформацію щодо учасників та змісту поданих проектів.
15. Рішення Комітету не коментуються та не підлягають оскарженню.
16. Причини, з яких бізнес-ідея не визначена як переможець, учасникам не повідомляються, а подані на Конкурс матеріали не повертаються.
17. Організаційний комітет та Конкурсний комітет не відшкодовує учасникам Конкурсу ніяких збитків, пов'язаних з невизнанням окремих учасників переможцями, в тому числі і в зв'язку з невідповідністю бізнес-ідеї встановленим критеріям.

завантажити додатки

ЗВ'ЯЗАТИСЬ!

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ, ЯКЩО ВАМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА!

Якщо вам не зрозумілі правила подачі заявки, критерії відбору або умови конкурсу, зв’яжіться з нами будь-яким зручним способом.

Ви можете зателефонувати нам, написати нам електронною поштою або у соціальних мережах.

СЛІДКУЙ ЗА НАМИ: ㅤFACEBOOKㅤ YOUTUBE ㅤINSTAGRAM

  • ТЕЛЕФОН

    8 (066) 522-10-66

  • E-MAIL

    au.moc.phm%40ssenisubruoyod

Положення про проведення конкурсу "Роби своє"