ПРАВИЛА НАВЧАННЯ

1. ОСНОВНЕ1.1. Навчання відбувається на базі курсу «Сммологія» від маркетингової агенції “Mozhna SMM”.
2. ТЕРМІНИ2.1. Тривалість навчання: з 03.10 по 30.11.2022.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН3.1. Бенефіціар (студент курсу) має право:3.1.1. Отримувати освітню послугу, вимагати її забезпечення та надання в повному обсязі згідно з відповідними навчальними програмами.3.1.2. Користуватися навчально-методичною, науковою та матеріально-технічною базою наданою під час навчання.3.1.3. В обов’язковому порядку здавати тестові домашні завдання та пройти фінальне тестування для підтвердження якості проходження навчання.3.1.4.Пропонувати удосконалення навчального процесу, що безпосередньо стосується Бенефіціара, його прав та інтересів.3.1.5. Вимагати від Виконавця (маркетингова агенція “Mozhna SMM”) отримання Сертифікату про проходження курсу як підтвердження завершення навчальної програми.3.2. Благодійник зобов’язується:3.2.1. Внести у визначені терміни оплату за отримання Бенефіціаром освітньої послуги.3.2.2. Дотримуватись вимог законодавства та положень Бенефіціару з організації надання освітніх послуг.3.3. Благодійник має право:3.3.1. Вимагати повернення оплати за надання освітньої послуги в разі відмови Бенефіціару виконувати тестові домашні завдання та проходити фінальне тестування.3.3.2. Видавати Бенефіціару Сертифікат про проходження навчання.3.3.3. Вимагати від Виконавця дотримання графіку програми навчання, виконання всіх завдань курсу, дотримання моральних та етичних норм поведінки в процесі навчання.3.4. Виконавець зобов’язується:3.4.1. Надати Бенефіціару освітню послугу в повному обсязі відповідно до вимог Благодійника (Фонд МХП-Громаді).3.4.2. Забезпечувати дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до чинного законодавства та інших правових актів.3.4.3. Видати Бенефіціару Сертифікат про навчання на курсах в разі виконання не менше, ніж 70% домашніх завдань та здачі фінального тестування не менше, ніж на 60 балів (максимальна кількість балів фінального тестування - 100).3.4.4. Інформувати Благодійника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов'язки сторін під час надання та отримання таких послуг.3.5 Бенефіціар зобов'язаний3.5.1. Після підписання договору, Бенефіціар, повинен пройти навчання в повному обсязі, виконавши не менше 70% домашніх завдань та пройти підсумкове тестування не менше, ніж на 60%.